Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Sportcoach Brent, eigenaar van Hill Fit met adres op Hertogstraat 178 3001 Heverlee en gekend onder ondernemingsnummer 732748886

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Hill Fit te accepteren en gelezen te hebben en een overeenkomst, hierna ook genoemd lidmaatschap Of abonnement, met Hill Fit te hebben afgesloten aan de navolgende voorwaarden.

Sportcoach Brent